Trwa ładowanie...
dz57d95

DM WDM SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

DM WDM SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
dz57d95
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody całkowite * 40516,97 31793,72 9621,69 7617,81
Przychody z działalności podstawowej 2852,75 2668,01 677,45 639,26
Zysk/strata z działalności podstawowej -5117,20 -6522,72 -1215,19 -1562,85
Zysk z operacji instr. finansowymi 24857,87 13282,68 5903,08 3182,54
Zysk/strata z działalności operacyjnej 19652,23 6950,13 4666,88 1665,26
Zysk/strata brutto 19360,62 6627,08 4597,63 1587,85
Zysk/strata netto 13260,21 3790,14 3148,94 908,12
Zysk/strata netto podmiotu dominującego 12360,96 6895,88 2935,39 1652,26
Amortyzacja 606,65 756,25 144,06 181,20
Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2012
Kapitał własny 90669,65 55663,73 21862,86 13615,70
Należności długoterminowe 0,50 0,50 0,12 0,12
Należności krótkoterminowe 4612,73 1820,28 1112,25 445,25
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2440,07 4440,22 588,36 1086,10
Zobowiązania długoterminowe 5271,16 5716,77 1271,01 1398,36
Zobowiązania krótkoterminowe 1461,47 1130,40 352,40 276,50
*) przychody z działalności maklerskiej powiększone o przychody z instrumentów finansowych , pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo zarządu do raportu skonsolidowanego za 2013 r.pdf List Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK DM WDM w 2013 r..pdf Sprawozdanie finansowe GK DM WDM
Sprawozdanie z dzialalnosci GK DM WDM w 2013 r..pdf Sprawozdanie z działalności GK DM WDM
Opinia skonsolidowana GK DM WDM.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta GK DM WDM
Oświadczenia Zarządu - Raport skonsolidowany.pdf Oświadczenie Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dz57d95

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | domów maklerskich | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | DOM MAKLERSKI WDM S. A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | DM WDM SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 50-109 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Powstańców Śląskich | | 1/201 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71 79 11 555 | | 71 79 11 556 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@wdmsa.pl | | www.wdmsa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8951853338 | | 020195815 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PKF Consult Sp. z o.o. ul. Orzycka 6 lok 1 B 02-695 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu
2014-03-21 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Adrian Dzielnicki Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Wojciech Gudaszewski Wiceprezes Zarzadu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Agnieszka Kozyra Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dz57d95

Podziel się opinią

Share
dz57d95
dz57d95