Trwa ładowanie...
d24svm0
d24svm0
espi

DM WDM SA - Zmiany w Zarządzie Emitenta (11/2014)

DM WDM SA - Zmiany w Zarządzie Emitenta (11/2014)
Share
d24svm0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM WDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Zarządzie Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Maklerskiego WDM S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 20 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu Zarządu spółki Dom Maklerski WDM S.A. Pana Wojciecha Gudaszewskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu. Uchwała ta weszła w życie z chwilą jej podjęcia. Pan Wojciech Gudaszewski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu). W latach 2004-2006 pełnił funkcje Doradcy Inwestycyjnego w ING Investment Management S.A. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego WDM S.A. Począwszy od 2012 r. pełni funkcję członka zarządu spółki WDM Capital USA, LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Certyfikaty i licencje finansowe posiadane przez Pana Wojciecha Gudaszewskiego: - Makler Papierów Wartościowych ? nr licencji 1897, - Doradca Inwestycyjny ? nr licencji 204, - CFA (Chartered Financial Analyst) ? nr licencji 76861, - PRM (Professional Risk Manager). Zgodnie z najlepszą
wiedzą Zarządu Spółki, Pan Wojciech Gudaszewski poza przedsiębiorstwem Emitenta sprawuje funkcje w organach podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta (tj. funkcję członka zarządu w spółce WDM Capital USA LLC, funkcję wiceprezesa zarządu w spółce WDM Capital S.A., funkcję wiceprezesa zarządu w spółce Astoria Capital S.A., funkcję wiceprezesa zarządu w spółce Arkadia S.A. oraz funkcję wiceprezesa zarządu w spółce WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o.), a także sprawuje funkcję członka zarządu w spółce GERON Limited. Wskazana powyżej działalność wykonywana przez Pana Wojciecha Gudaszewskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta. Ponadto, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki Pan Wojciech Gudaszewski: - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych, - nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych, - nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich
organów, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. informuje również, iż w dniu 20 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę na mocy której dotychczasowemu Członkowi Zarządu Emitenta, Panu Adrianowi Dzielnickiemu, powierzona została funkcja Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Uchwała ta weszła w życie z chwilą jej podjęcia. Aktualnie w skład Zarządu Emitenta wchodzą: Sławomir Cal-Całko ? Prezes Zarządu Wojciech Grzegorczyk ? Wiceprezes Zarządu Adrian Dzielnicki ? Wiceprezes Zarządu Wojciech Gudaszewski ? Wiceprezes Zarządu Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI WDM S. A.
(pełna nazwa emitenta)
DM WDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-109 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 1/201
(ulica) (numer)
71 79 11 555 71 79 11 556
(telefon) (fax)
biuro@wdmsa.pl www.wdmsa.pl
(e-mail) (www)
8951853338 020195815
(NIP) (REGON)
d24svm0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu
2014-02-21 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu
2014-02-21 Adrian Dzielnicki Wiceprezes Zarządu
2014-02-21 Wojciech Gudaszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24svm0

Podziel się opinią

Share
d24svm0
d24svm0