Trwa ładowanie...
d3c077i
d3c077i
espi

DOBRA NASZA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgroma...

DOBRA NASZA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dobra Nasza S.A. w dniu 24 lutego 2014 r. (2/2014)
Share
d3c077i

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DOBRA NASZA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dobra Nasza S.A. w dniu 24 lutego 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Dobra Nasza S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 lutego 2014 roku, na którym reprezentowane było 88,87% kapitału zakładowego, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów: 1. Pan Radosław Piesiewicz, posiadający 4.573.926 akcji na okaziciela Emitenta, które stanowiły 64,33% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 lutego 2014 roku i stanowią 57,17% w kapitale zakładowym oraz 57,17% w ogólnej liczbie głosów 2. Pan Eryk Smulewicz, posiadający 1.000.000 akcji na okaziciela Emitenta, które stanowiły 14,06% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 lutego 2014 roku i stanowią 12,50% w kapitale zakładowym oraz 12,50% w ogólnej liczbie głosów. 3. Pan Zbigniew Zajfryd posiadający 1.025.890 akcji na okaziciela Emitenta, które stanowiły 14,43% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 lutego 2014 roku i stanowią 12,82% w kapitale zakładowym oraz 12,82% w ogólnej liczbie głosów. 4. Pan Sebastian Meitz posiadający 389.730
akcji na okaziciela Emitenta, które stanowiły 5,48% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 lutego 2014 roku i stanowią 4,87% w kapitale zakładowym oraz 4,87% w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOBRA NASZA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOBRA NASZA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sarmacka 5K lok.3
(ulica) (numer)
+48 22 403 16 60 +48 22 201 21 38
(telefon) (fax)
dn@dobransza.pl www.dobranasza.pl
(e-mail) (www)
5213582879 142620741
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Sylwester Strzylak Prezes Zarządu
2014-02-24 Joanna Strzylak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c077i

Podziel się opinią

Share
d3c077i
d3c077i