Trwa ładowanie...
kredyt

Dodatkowa godzina wystarczy na zaciągnięcie kredytu i rozpoczęcie oszczędzania

Łącznie ok. 53 minut - tyle czasu potrzeba na wypełnienie wniosków o kredyt hipoteczny, pożyczkę gotówkową, umowę ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym oraz lokatę - obliczył Expander.

Share
Dodatkowa godzina wystarczy na zaciągnięcie kredytu i rozpoczęcie oszczędzania
Źródło: AFP
d4cfsc5

Łącznie ok. 53 minut - tyle czasu potrzeba na wypełnienie wniosków o kredyt hipoteczny, pożyczkę gotówkową, umowę ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym oraz lokatę - obliczył Expander. Na te wszystkie operacje wystarczy zatem dodatkowa godzina, jaką zyskamy dzięki zmianie czasu w najbliższy weekend. Na wypłatę środków z pożyczki trzeba jednak poczekać czasem nawet kilka dni.

W nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3, powinniśmy przesunąć wskazówki zegara ponownie na godzinę drugą. Dzięki temu zyskamy dodatkową godzinę. Expander - Niezależny Doradca Finansowy sprawdził, jakie formalności związane z finansami osobistymi może załatwić w ciągu twej dodatkowej godziny Kowalski. Zmierzyliśmy, ile czasu zajmuje wypełnienie wniosków o:

  • kredyt hipoteczny
  • pożyczkę gotówkową
  • ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym
  • lokatę bankową Dwa pierwsze dokumenty miały formę papierową, a dwa pozostałe - elektroniczną. Mierzyliśmy wyłącznie czas wypełniania wniosków, nie badaliśmy natomiast, ile pod czasu zajęło klientowi przeanalizowanie oferty rynkowej czy podjęcie decyzji, który produkt wybrać. Co ważne - klient miał przy sobie wszystkie dane potrzebne do wypełnienia wniosków. Ponadto, przeczytał wcześniej wszystkie ważne dokumenty, np., regulaminy, oświadczenia czy ogólne warunki ubezpieczenia (czasu potrzebnego na zapoznanie się z nimi nie wliczaliśmy do czasu wypełniania wniosków).

Najwięcej formalności przy kredycie hipotecznym

Najdłużej - 20 minut - trwa wypełnienie wniosku o kredyt hipoteczny. Tyle czasu zajęło to klientowi, który wystąpił w badaniu Expandera i samodzielnie wypełnił wniosek. Jeśli pomagałby mu przy tym doradca finansowy - czas zmniejszyłby się do 10 minut i 30 sekund. Tyle czasu potrzebował na wypełnienie tego samego wniosku w imieniu klienta Maciej Ciechomski, doradca Expander Prestige, mający kilkuletni staż zawodowy. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku ubiegania się o pożyczkę hipoteczną.

d4cfsc5

Wypełniając wniosek o kredyt hipoteczny trzeba podać dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, stan cywilny, miejsce zameldowania, NIP, serie i numer dowodu tożsamości), a także informacje dotyczące poziomu wykształcenia, liczby osób w gospodarstwie domowym, liczby osób osiągających dochód czy statusu zamieszkania (własne mieszkanie, wynajem, u rodziców, itp.). Kolejne dane dotyczą źródła dochodów kredytobiorcy (forma zatrudnienia). W przypadku prowadzenia własnej działalności trzeba podać jej rodzaj, formę prawną, sposób rozliczania, a także liczbę zatrudnianych osób, udział kredytobiorcy w przedsiębiorstwie, określić liczbę podpisanych umów z odbiorcami czy liczbę klientów.

Kolejny rozdział wniosku dotyczy samego kredytu (waluta, okres kredytowania, kwota, oprocentowanie, forma wypłaty, itd.). Następnie kredytobiorca musi podać informacje dotyczące celu kredytowania, określić, jaki podmiot jest zbywcą (np. deweloper, osoba fizyczna, spółdzielnia mieszkaniowa) i jakiego typu jest nieruchomość (mieszkanie, dom jednorodzinny, itp.). Kolejne elementy wniosku dotyczą tytułu prawnego do nieruchomości, księgi wieczystej czy praw obciążających nieruchomość. Na tym nie koniec. W dalszej kolejności pojawiają się jeszcze pytania dotyczące docelowego i przejściowego zabezpieczenia kredytu, a także majątku kredytobiorcy oraz jego miesięcznych dochodów i wydatków (koszty utrzymania, koszty mieszkaniowe, koszty utrzymania samochodu, alimenty, itd.). Następny punkt to obecne zobowiązania kredytowe. Ta część tabeli może być bardzo szczegółowa - bank chce poznać rodzaje spłacanych kredytów i pożyczek, wysokość miesięcznej raty dla każdego z nich, datę umowy i datę spłaty, itp.

Kredytobiorca z naszego przykładu nie miał innych zobowiązań. Gdyby jednak je posiadał, czas wypełniania wniosku o kredyt hipoteczny wzrósłby znacząco.

Forma papierowa szybsza niż elektroniczna

Wniosek o pożyczkę gotówkową klient z naszego przykładu składał drogą elektroniczną. Jak się okazało, wypełnianie dokumentu na ekranie komputera trwa zdecydowanie dłużej niż w formie papierowej, nawet jeżeli robi to doświadczony doradca. Jeśli jednak klient korzystał już wcześniej z produktu i bierze go powtórnie, wtedy komputer niezaprzeczalnie wiedzie prym. Ponowna aplikacja o pożyczkę gotówkową może trwać nawet minutę. Wypełnienie pierwszego wniosku dla naszego klienta zajęło doradcy 7 minut i 40 sekund.

d4cfsc5

W przypadku pożyczki gotówkowej formalności jest znacznie mniej, niż przy kredycie na zakup mieszkania. Klient musi podać dane osobowe (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, itp.), stan cywilny, wykształcenie, status mieszkaniowy, liczbę osób na utrzymaniu liczbę posiadanych samochodów i formę ich własności. Kolejne pozycje we wniosku dotyczą rodzaju osiąganego dochodu, okresu zatrudnienia, wysokości miesięcznego dochodu (podstawowego i ewentualnie dodatkowego). Kredytobiorca podaje ponadto dane pracodawcy (NIP, nazwa, branża, forma prawna, dane kontaktowe, itp.). Kolejne pozycje dotyczą zobowiązań (np. inne kredyty, alimenty, udzielone poręczenia). Częścią wniosku jest też oświadczenie kredytobiorcy, w ramach którego osoba ta zgadza się na przetwarzanie jej danych osobowych, potwierdza, że przeciwko niej nie jest toczone postępowanie egzekucyjne czy akceptuje to, że bank może odmówić jej udzielenia kredytu bez podania przyczyny, itp.

Najprostszy wniosek o otwarcie lokaty

Drogą elektroniczną nasz klient złożył też wniosek o lokatę bankową. Dokładnie była to "dyspozycja otwarcia lokaty". Przy pierwszej rejestracji (nowy klient dla banku) aplikacja zajęła doradcy 5 minut. Większość tego czasu zajęło wpisywanie danych osobowych i kontaktowych. W przypadku kolejnej aplikacji wystarczyła już tylko minuta, gdyż nie było potrzeby wpisywania powyższych danych. Oprócz nich we wniosku podaje się tylko informacje dotyczące lokaty (kwota, oprocentowanie,, okres, waluta, kapitalizacja, itp.). Do tego dochodzi oświadczenie klienta, dotyczące danych osobowych czy potwierdzenia otrzymania regulaminu.

Wniosek wypełnia się szybko, więcej trwa czytanie regulaminów

W formie papierowej klient wypełnił natomiast wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym. Chodzi o produkt służący do regularnego oszczędzania. Klientowi zajęło to 13 minut i 40 sekund. Doradca wypleniając wniosek w imieniu klienta może skrócić potrzebny czas do 9 minut.

We wniosku oprócz danych osobowych i adresu trzeba określić wysokość składki i częstotliwość jej opłacania. Kolejne pytania dotyczą stanu zdrowia ubezpieczonego. W dalszej kolejności klient określa alokację składek (jaka część wpłacanej kwoty ma trafiać do jakiego funduszu), wskazuje uposażonych (potrzebne są dane osobowe tych osób), a następnie składa oświadczenie dotyczące m.in. przekazywania danych osobowych, otrzymania ogólnych warunków ubezpieczenia czy konsekwencji odstąpienia od umowy.

d4cfsc5

Przed wyplenieniem wniosku dotyczącego produktu oszczędnościowego doradca musi zbadać profil ryzyka klienta, który jest podstawą do wskazania najlepiej dopasowanego produktu. Wypełnienie ankiety, na podstawie której doradca profil ryzyka zajęło naszemu klientowi 7 minut. W ramach unikalnej ankiety opracowanej przez licencjonowanego doradcę inwestycyjnego Rafała Lerskiego Expander pyta m.in. o horyzont inwestycyjny, wiek, czas pozostały do emerytury, doświadczenie w inwestowaniu czy gotowość do poniesienia straty z inwestycji. Decyzja kredytowa w kilka minut

Obok samego czasu potrzebnego na wypełnienie wniosków - co jak pokazuje nasze badanie nie jest zajęciem bardzo czasochłonnym - z okazji zmiany czasu na zimowy Expander sprawdził też, jak szybko banki są w stanie wydać decyzję dotycząca przyznania pożyczki gotówkowej, a także, jak długo klient musi czekać na wypłatę kredytu. Zwróciliśmy się do banków aby same określiły te terminy. Założyliśmy, że klient złożył kompletny wniosek kredytowy. Badanie przeprowadziliśmy dla dwóch przypadków:
PRZYPADEK I: o kredyt wnioskuje osoba będąca długoletnim klientem banku, która przeszłości spłacała terminowo kredyty w tym banku

  • PRZYPADEK II. O kredyt wnioskuje osoba niebędąca klientem banku, która w przeszłości terminowo spłaciła pożyczkę gotówkową w innym banku (informacja jest w BIK) Bankiem, który zadeklarował najszybsze wydanie decyzji kredytowej jest BZ WBK, który w 90% przypadków potrzebuje tylko 10 minut od momentu złożenia kompletnego wniosku. Niewiele wolniejszy jest BGŻ, który potrzebuje 13 minut. Eurobank deklaruje, że wyda decyzję w 15 minut, podobnie, jak ING Bank. Przynajmniej 15 minut potrzebuje Fortis, ale zaznacza, że może potrzebować aż dwóch dni (zależnie od produktu). mBank i Millennium podają, że podejmują decyzje w czasie kilku-kilkunastu minut. Tymczasem w Volkswagen Banku na decyzję trzeba czekać do dwóch dni, podobnie, jak w BOŚ. W Kredyt Banku, w którym standardowy czas to 30 minut, najszybciej udało się udzielić kredytu (włącznie z przelewem środków na rachunek klienta) w 7 minut i 53 sekundy!

Nawet kilka dni trzeba natomiast poczekać czasem na udostępnienie środków z tytułu pożyczki. To, ile bank będzie na to potrzebował czasu zależy od formy wypłaty - gotówka czy przelew. Eurobank deklaruje, że wypłaci środki natychmiast po podjęciu decyzji kredytowej. W Fortis Banku klient może czekać na przelew maksymalnie do 6 dni. Tabela z zestawieniem danych z poszczególnych banków w załączniku.

Katarzyna Siwek, wsp. Jerzy Węglarz
Expander - Niezależny Doradca Finansowy

d4cfsc5

Podziel się opinią

Share
d4cfsc5
d4cfsc5