Trwa ładowanie...
d2pzbl8

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Transkacja sprzedaży akcji przez podmiot blisko związany z członk...

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Transkacja sprzedaży akcji przez podmiot blisko związany z członkiem Zarządu Emitenta (2/2012)

Share
d2pzbl8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A.
Temat
Transkacja sprzedaży akcji przez podmiot blisko związany z członkiem Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dom Aukcyjny Abbey House S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 21 stycznia 2013 r. otrzymał od członka Zarządu Emitenta zawiadomienie sporządzone w dniu 18 stycznia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z przekazanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 17 stycznia 2013 r. podmiot blisko związany z członkiem Zarządu Emitenta dokonał zbycia akcji Emitenta w liczbie 6918 po cenie jednostkowej 7,95 zł. Zbycie akcji nastąpiło na podstawie umów cywilno ? prawnych zawartych w dniach 13, 19 i 20 grudnia 2012 r. Stosunek powiązania istniejący pomiędzy członkiem Zarządu, a podmiotem dokonującym zbycia akcji Emitenta polega na tym, że członek Zarządu Emitenta jest jednocześnie członkiem Zarządu spółki zarządzającej podmiotem, który dokonał zbycia akcji Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pzbl8

| | | DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-867 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Jakub Kokoszka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pzbl8

Podziel się opinią

Share
d2pzbl8
d2pzbl8