Trwa ładowanie...
d10qzpi
d10qzpi
espi

DOM DEVELOPMENT S.A. - Korekta raportu nr 14/2014 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wyboru podmio ...

DOM DEVELOPMENT S.A. - Korekta raportu nr 14/2014 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - korekta omyłki pisarskiej firmy podmiotu (14/2014)
Share
d10qzpi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 14/2014 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - korekta omyłki pisarskiej firmy podmiotu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) dokonuje korekty raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. W przedmiotowym raporcie bieżącym nr 14/2014 z dnia 24 marca 2014 r., na skutek omyłki pisarskiej, została podana niepełna firma podmiotu wybranego do badania rocznego sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, a także do przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Spółki za okres sześciu miesięcy, zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku i skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A., sporządzonego za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku. Pełna firma wybranego podmiotu brzmi ?Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa? natomiast w raporcie bieżącym nr 14/2014 z dnia 24 marca 2014 r. podano ?Ernst & Young Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa?. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Piłsudskiego 3
(ulica) (numer)
22 351 68 78 22 351 63 11
(telefon) (fax)
finanse@domdevelopment.com.pl www.domdevelopment.com.pl
(e-mail) (www)
525-14-92-233 012212483
(NIP) (REGON)
d10qzpi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2014-07-22 Dariusz Gołębiewski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10qzpi

Podziel się opinią

Share
d10qzpi
d10qzpi