Trwa ładowanie...
df1sc5f

DORADCY24 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (6/2015) - EBI

DORADCY24 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (6/2015)

Share
df1sc5f

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 10 lutego 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Emitent nie wyklucza kolejnych zmian na najbliższym WZA. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani nowi członkowie: Pan Łukasz Jagiełło, Pan Bogdan Mazurek. Obecny skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco: - Jerzy Dera - Przewodniczący Rady Nadzorczej ? Konrad Ogorzelski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Sereja - Sekretarz Rady Nadzorczej ? Łukasz Jagiełło - Członek Rady Nadzorczej ? Bogdan Mazurek - Członek Rady Nadzorczej. Poniżej życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Doradcy24 S.A Bogdan Mazurek Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, specjalność - Nawigator. Do 1998 roku praca na różnych stanowiskach w Marynarce Wojennej. Od 1998 roku praca Towarzystwie Ubezpieczeniowym : Norwich Union, Sampo, Nordea, PKO Ubezpieczenia na stanowisku menedżerskim. Od 2001 roku jako Dyrektor Regionalny. Od 2004
roku na stanowisku Dyrektora Sprzedaży w OFE Nordea oraz TUnŻ Nordea. Jako Dyrektor Regionu zajmował się tworzeniem struktur sprzedażowych oraz szkoleniami . W jego szkoleniach oraz konferencjach z dziedziny finansów, zarządzania, Sprzedaży wzięło udział kilka tysięcy osób na terenie całego kraju. Ukończył wiele kursów i szkoleń związanych z tematyką zarządzania, finansów, ubezpieczeń. Własna działalność gospodarcza pod nazwą BM Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe. Pan Bogdan Mazurek nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. Pan Bogdan Mazurek nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Bogdan Mazurek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Bogdan Mazurek
pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Łukasz Jagiełło Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne. Od 2007 roku nieprzerwanie związany z rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym. Łukasz Jagiełło, dzięki wieloletniej pracy jako Doradca Klienta na rynku ubezpieczeniowym, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu jego funkcjonowania, podejścia do Klienta i zwiększania udziałów w rynku. Od 2009 roku jest Dyrektorem Regionu w Polfinance sp. z o.o. dzięki temu posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem. Ukończył wiele kursów i szkoleń związanych z tematyką zarządzania, finansów i ubezpieczeń. Łukasz Jagiełło ? jednoosobowa działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowo-finansowego oraz gastronomii. Pan Łukasz Jagiełło nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. Pan Łukasz Jagiełło nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Łukasz Jagiełło nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Łukasz Jagiełło pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

df1sc5f

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Woźniak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

df1sc5f

Podziel się opinią

Share
df1sc5f
df1sc5f