Trwa ładowanie...
d3xrqp1

DORADCY24 S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Doradcy 24 S.A. dokonanych w 2014 roku (pon ...

DORADCY24 S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Doradcy 24 S.A. dokonanych w 2014 roku (poniżej 5 tys. EUR) (12/2015)

Share
d3xrqp1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DORADCY24 S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach Doradcy 24 S.A. dokonanych w 2014 roku (poniżej 5 tys. EUR) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Doradcy 24 S.A. (?Spółka?) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ?Ustawy z o obrocie instrumentami finansowymi? z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538), przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. ?W sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (?)? o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2014 roku, których wartość nie przekroczyła łącznie równowartości 5.000 EUR, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, przeprowadzonych przez osoby zobowiązane. Zawiadomienie dotyczyło byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował, iż w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonał w dniu 24 lutego 2014 r. transakcji nabycia 10.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Doradcy 24 S.A. po cenie 0,02 PLN za akcję. Wartość transakcji
wyniosła 200 PLN. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xrqp1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DORADCY24 S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-508 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 342 10 85 | | 71 343 12 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.doradcy24.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-252-77-06 | | 140791036 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Paweł Woźniak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xrqp1

Podziel się opinią

Share
d3xrqp1
d3xrqp1