Trwa ładowanie...
d2lxp88
d2lxp88
espi

DORADCY24 S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (15/2011)

DORADCY24 S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (15/2011)
Share
d2lxp88

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DORADCY24 S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Doradcy24 SA informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 13 lipca 2011 roku od Członka Rady Nadzorczej Doradcy24 SA powziął informację o poniższej treści: 1) Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji; Dariusz Bąkowski- Członek Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 SA 2) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem; Transakcja nabycia zawarta przez Członka Rady Nadzorczej- Dariusza Bąkowskiego (art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) 3) Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja; Akcje Spółki Doradcy24 SA 4) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia; a) kupno akcji zwykłych na okaziciela Spółki Doradcy24 SA w- transakcja sesyjna 5) Data i miejsce sporządzenia informacji 08 lipca 2011 r. 6) Data i miejsce zawarcia transakcji a) data zawarcia transakcji: 06 lipca 2011 r. 7) Wolumen i cena transakcji; a) liczba akcji: 600.000, b) cena
transakcji: 0,04 PLN za akcję | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DORADCY24 S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-508 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 36
(ulica) (numer)
71 342 10 85 71 343 12 50
(telefon) (fax)
www.doradcy24.pl
(e-mail) (www)
527-252-77-06 140791036
(NIP) (REGON)
d2lxp88

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Grzegorz Rojewski Prezes Zarządu
2011-07-15 Joanna Tomkowiak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lxp88

Podziel się opinią

Share
d2lxp88
d2lxp88