Trwa ładowanie...
d2ghm98
d2ghm98
espi

DORADCY24 S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (54/2011)

DORADCY24 S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (54/2011)
Share
d2ghm98

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DORADCY24 S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 23 listopada 2011 roku od Członka Zarządu Spółki Doradcy24 S.A., powziął informację o poniższej treści: 1) Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji: Członek Zarządu Spółki Doradcy24 S.A., 2) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem: Transakcja zawarta przez osobę zobowiązaną (art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), 3) Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje Spółki Doradcy24 S.A. 4) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: Objęcie akcji w ramach programu motywacyjnego 5) Data i miejsce sporządzenia informacji: 18 listopada 2011, Wrocław 6) Data i miejsce zawarcia transakcji: a/ data transakcji: 18 listopada 2011, b/ miejsce transakcji: inne 7) Wolumen i cena transakcji: a/ liczba akcji: 1.400.000, b/ cena transakcji: 0,01 PLN ( jeden grosz) za sztukę, | | | |
| | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DORADCY24 S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-508 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 36
(ulica) (numer)
71 342 10 85 71 343 12 50
(telefon) (fax)
www.doradcy24.pl
(e-mail) (www)
527-252-77-06 140791036
(NIP) (REGON)
d2ghm98

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Daniel Meniów Wiceprezes Zarządu
2011-11-23 Joanna Tomkowiak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ghm98

Podziel się opinią

Share
d2ghm98
d2ghm98