Trwa ładowanie...
d48id57

DR KENDY S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji. (1/2011)

DR KENDY S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji. (1/2011)

Share
d48id57

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DR KENDY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Dr Kendy S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 18 stycznia2011 roku otrzymał od Spółki FALON S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku sprzedaży pakietu 209.619 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Dr Kendy S.A. w dniu 17 stycznia 2011 roku, udział głosów FALON S.A. na Walnym Zgromadzeniu Spółki Dr Kendy S.A. uległ zmniejszeniu z poziomu 10,65% do poziomu 0,65%.Przed w/w zmianą FALON S.A. posiadał 223.270 akcji zwykłych Dr Kendy S.A., stanowiących 10,65% kapitału zakładowego Spółki Dr Kendy S.A., uprawniających do wykonywania 223.270 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Dr Kendy S.A.W wyniku opisanego powyżej zdarzenia FALON S.A. posiada obecnie 13.651 akcji zwykłych Dr Kendy S.A., stanowiących 0,65% kapitału
zakładowego Spółki Dr Kendy S.A., uprawniających do wykonywania 13.651 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Dr Kendy S.A.Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie?nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48id57

| | | DR KENDY SPÓLKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DR KENDY S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-796 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wąwozowa | | 19 lok. 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 409 27 80 | | (22) 409 27 81 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@drkendy.com | | www.drkendy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-220-41-82 | | 140784639 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Riad Bekkar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48id57

Podziel się opinią

Share
d48id57
d48id57