Trwa ładowanie...
d1fs4ug
espi

DREWEX S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego drodze emisji akcji serii H objętych w ramach war...

DREWEX S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego drodze emisji akcji serii H objętych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (31/2013)

Share
d1fs4ug

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego drodze emisji akcji serii H objętych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DREWEX S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka)
informuje, że w dniu 26 lipca 2013 roku na podstawie Uchwały nr 5/10/2011 NWZ Spółki z dnia 21 października 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy zaoferował do nieodpłatnego objęcia 614.405 warrantów subskrypcyjnych serii C, uprawniających do objęcia 614.405 akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 listopada 2011 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2011 z dnia 2 grudnia 2011 roku. W dniu 26 lipca 2013 roku na podstawie praw przysługujących z warrantów serii C objętych zostało 614.405 akcji serii H Spółki, po cenie emisyjnej 0,63 zł każda, za łączną kwotę 387.075,15
zł. W związku z powyższym, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 8.781.883,11 zł do 9.168.958,26 kwoty zł, to jest o kwotę 387.075,15 zł i dzieli się na 14.553.902 akcji, w tym: 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3.375.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.450.000 akcji zwykłych imiennych serii D, 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D, 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 5.028.902 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,63 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 14.603.902. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fs4ug

| | | DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DREWEX S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-383 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obozowa | | 42A/2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 260 91 67 | | 012 260 91 67 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.drewex.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792904110 | | 120307910 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fs4ug

Podziel się opinią

Share
d1fs4ug
d1fs4ug