Trwa ładowanie...
d3un9r9
d3un9r9
espi

DREWEX S.A. - Realizacja zobowiązań Umowy Inwestycyjnej (43/2013)

DREWEX S.A. - Realizacja zobowiązań Umowy Inwestycyjnej (43/2013)
Share
d3un9r9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja zobowiązań Umowy Inwestycyjnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DREWEX S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje o realizacji zobowiązań Spółki i Inwestora zawartych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 14 października 2013 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2013 z dnia 14 października 2013 roku. Podstawowym celem Umowy Inwestycyjnej jest przejęcie przez Inwestora Spółki w zakresie kapitałowym i operacyjnym, w zamian za inwestycję przez Inwestora w Spółkę. Strony Umowy zobowiązały się do współpracy w zakresie zawieranego przez Spółkę układu z wierzycielami i tworzenia skutecznej strategii wykupu wierzytelności Spółki po cenach akceptowanych przez Inwestora. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z Umową Inwestycyjną do dnia 30 października 2013 roku Inwestor złożył wierzycielom pozaukładowym Spółki ofertę w zakresie spłaty wierzytelności Spółki. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z Umową Inwestycyjną w dniu 29 października 2013 roku Spółka złożyła, uzgodnione z Inwestorem, propozycje układowe do Sądu Rejonowego dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
DREWEX S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-383 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 42A/2
(ulica) (numer)
012 260 91 67 012 260 91 67
(telefon) (fax)
www.drewex.com
(e-mail) (www)
6792904110 120307910
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3un9r9

Podziel się opinią

Share
d3un9r9
d3un9r9