Trwa ładowanie...
d1p13td
espi

DREWEX S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki (32/2013)

DREWEX S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki (32/2013)

Share
d1p13td

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DREWEX S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, że w dniu 26 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od WIN GENERAL MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna, która poinformowała, że w wyniku zawarcia transakcji na rynku regulowanym oraz podwyższenia kapitału zakładowego DREWEX S.A. w drodze emisji akcji serii H z dnia 26 lipca 2013 roku posiada 2.571.120 akcji Emitenta, stanowiących 17,67% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 2.621.120 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 17,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w tym: a) 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D stanowiących 0,34% kapitału zakładowego, uprawniających do 100.000 głosów na WZ, stanowiących 0,68% ogólnej liczby głosów na WZ, b) 2.471.120 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 17,32% kapitału zakładowego, uprawniających do 2.471.120 głosów na WZ,
stanowiących 16,92% ogólnej liczby głosów na WZ Przed ww. zmianą WIN GENERAL MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna posiadała 3.448.935 akcji Emitenta, stanowiących 24,74% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 3.498.935 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 25,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w tym: a)50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D stanowiących 0,36% kapitału zakładowego, uprawniających do 100.000 głosów na WZ, stanowiących 0,71% ogólnej liczby głosów na WZ, b)3.398.935 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 24,38% kapitału zakładowego, uprawniających do 3.398.935 głosów na WZ, stanowiących 24,30% ogólnej liczby głosów na WZ | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p13td

| | | DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DREWEX S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-383 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obozowa | | 42A/2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 260 91 67 | | 012 260 91 67 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.drewex.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792904110 | | 120307910 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p13td

Podziel się opinią

Share
d1p13td
d1p13td