Trwa ładowanie...
d3ew66s
d3ew66s
espi

DREWEX S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki (32/2013)

DREWEX S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki (32/2013)
Share
d3ew66s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DREWEX S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, że w dniu 26 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od WIN GENERAL MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna, która poinformowała, że w wyniku zawarcia transakcji na rynku regulowanym oraz podwyższenia kapitału zakładowego DREWEX S.A. w drodze emisji akcji serii H z dnia 26 lipca 2013 roku posiada 2.571.120 akcji Emitenta, stanowiących 17,67% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 2.621.120 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 17,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w tym: a) 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D stanowiących 0,34% kapitału zakładowego, uprawniających do 100.000 głosów na WZ, stanowiących 0,68% ogólnej liczby głosów na WZ, b) 2.471.120 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 17,32% kapitału zakładowego, uprawniających do 2.471.120 głosów na WZ,
stanowiących 16,92% ogólnej liczby głosów na WZ Przed ww. zmianą WIN GENERAL MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna posiadała 3.448.935 akcji Emitenta, stanowiących 24,74% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 3.498.935 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 25,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w tym: a)50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D stanowiących 0,36% kapitału zakładowego, uprawniających do 100.000 głosów na WZ, stanowiących 0,71% ogólnej liczby głosów na WZ, b)3.398.935 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 24,38% kapitału zakładowego, uprawniających do 3.398.935 głosów na WZ, stanowiących 24,30% ogólnej liczby głosów na WZ | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
DREWEX S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-383 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 42A/2
(ulica) (numer)
012 260 91 67 012 260 91 67
(telefon) (fax)
www.drewex.com
(e-mail) (www)
6792904110 120307910
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ew66s

Podziel się opinią

Share
d3ew66s
d3ew66s