Trwa ładowanie...
d1q9uwx

DROP S.A. - Cofnięcie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzen...

DROP S.A. - Cofnięcie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z dnia 3 czerwca 2013. (8/2014)

Share
d1q9uwx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Cofnięcie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z dnia 3 czerwca 2013.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 marca 2014 r. doręczone zostało Spółce pismo procesowe o cofnięciu pozwu z żądaniem stwierdzenia nieważności uchwały nr 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wypłaty dywidendy (informacja o pozwie przekazana raportem bieżącym 39/2013). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1q9uwx

| | | DROP SPÓLKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DROP S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-987 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Syta 114Z/1 | | 114Z/1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 885 14 21 | | 22 885 14 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | drop@drop-sa.pl | | www.drop-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5262499339 | | 016896001 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Zbigniew Chwedoruk Prezes Zarządu Zbigniew Chwedoruk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1q9uwx

Podziel się opinią

Share
d1q9uwx
d1q9uwx