Trwa ładowanie...
d41tp9u
espi

DROP S.A. - Cofnięcie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzen...

DROP S.A. - Cofnięcie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z dnia 3 czerwca 2013. (8/2014)
Share
d41tp9u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Cofnięcie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z dnia 3 czerwca 2013.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 marca 2014 r. doręczone zostało Spółce pismo procesowe o cofnięciu pozwu z żądaniem stwierdzenia nieważności uchwały nr 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wypłaty dywidendy (informacja o pozwie przekazana raportem bieżącym 39/2013). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROP SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DROP S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-987 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Syta 114Z/1 114Z/1
(ulica) (numer)
22 885 14 21 22 885 14 03
(telefon) (fax)
drop@drop-sa.pl www.drop-sa.pl
(e-mail) (www)
5262499339 016896001
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Zbigniew Chwedoruk Prezes Zarządu Zbigniew Chwedoruk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tp9u

Podziel się opinią

Share
d41tp9u
d41tp9u