Trwa ładowanie...
d17x5wn
espi

DROP S.A. - Odwołanie prokury (21/2013)

DROP S.A. - Odwołanie prokury (21/2013)

Share
d17x5wn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-10
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Odwołanie prokury
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 lipca 2013 roku odwołana została prokura udzielona Pani Lucynie Chwedoruk. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17x5wn

| | | DROP SPÓLKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DROP S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-987 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Syta | | 114Z/1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 8851421 | | 22 885 14 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | drop@drop-sa.pl | | drop-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-24-99-339 | | 0000284461 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Zbigniew Chwedoruk Prezes Zarządu Zbigniew Chwedoruk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17x5wn

Podziel się opinią

Share
d17x5wn
d17x5wn