Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

DROP S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego (1/2015)

DROP S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z dokonanym umorzeniem akcji. Obecnie kapitał zakładowy DROP S.A. wynosi 528 770,30 złotych i dzieli się na 5 287 703 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 groszy każda. Akcje nie są uprzywilejowane. W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.
Załączniki
Plik Opis
STATUT.pdf Statut DROP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DROP S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-987 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Syta 114Z/1
(ulica) (numer)
022-8851421(22) 022-8851403
(telefon) (fax)
biuro@drop-sa.pl www.drop-sa.pl
(e-mail) (www)
526-24-99-339 016896001
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Zbiegniew Chwedoruk Prezes Zarządu Zbiegniew Chwedoruk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo