Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

DROP S.A. - Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu26 kwietnia 2011 r...

DROP S.A. - Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu26 kwietnia 2011 r. (13/2011)
Share
d2emy1g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-26
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu26 kwietnia 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki DROP S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. w dniu 26 kwietnia 2011 r.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwały z NWZA z dnia 26 kwietnia 2011 roku.pdf Treść Uchwały z NWZA z dnia 26 kwietnia 2011 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROP SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DROP S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-987 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Syta 114Z/1 114Z/1
(ulica) (numer)
22 885 14 21 22 884 14 03
(telefon) (fax)
drop@drop-sa.pl www.drop-sa.pl
(e-mail) (www)
5262499339 016896001
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Zbigniew Chwedoruk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g