Trwa ładowanie...
dsgtcgx
espi

DROZAPOL - Informacja o nabyciu akcji własnych (94/2011)

DROZAPOL - Informacja o nabyciu akcji własnych (94/2011)

Share
dsgtcgx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 94 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-02
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Informacja o nabyciu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych w dniu 02.12.2011 roku Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przeniósł na Spółkę własność 353.430 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 1,0 zł każda, skupionych w okresie od 15.11.2011 roku do dnia 29.11.2011 roku. Nabyte akcje stanowią 1,16% kapitału zakładowego i dają 353.430 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,82% udziału we wszystkich głosach na Walnym Zgromadzeniu. Średnia cena zakupionych akcji wyniosła 1,46 zł za jedną akcję. Wartość transakcji wyniosła 516.007,80 zł. Uwzględniając powyższe akcje, Drozapol-Profil S.A. posiada na swoich rachunkach 1.656.277 akcji własnych, co stanowi 5,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do wykonywania 1.656.277 głosów, co stanowi 3,83% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsgtcgx

| | | DROZAPOL-PROFIL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DROZAPOL | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-880 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Toruńska | | 298 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 52 3260936 | | 52 3260901 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.drozapol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5540091670 | | 090454350 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Grzegorz Dołkowski V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsgtcgx

Podziel się opinią

Share
dsgtcgx
dsgtcgx