Trwa ładowanie...
dxpvxsd

DROZAPOL - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (3/2011)

DROZAPOL - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (3/2011)

Share
dxpvxsd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-19
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania jednostkowych raportów okresowych w 2011 roku:Raport za IV kwartał 2010r.?01.03.2011r.Raport za I kwartał 2011r.?16.05.2011r.Raport za III kwartał 2011r.?14.11.2011r.Raport za I półrocze 2011r.?31.08.2011r.Raport roczny za 2010 rok?29.04.2011r.Zgodnie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Zarząd Spółki podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2011 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Grzegorz Dołkowski V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

Podziel się opinią

Share
dxpvxsd
dxpvxsd