Trwa ładowanie...
d2nkrnt
d2nkrnt
espi

DROZAPOL - Transakcje forward z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (8/2011)

DROZAPOL - Transakcje forward z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (8/2011)
Share
d2nkrnt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-20
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Transakcje forward z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje, że od ostatniego raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 07.02.2011r. zawarł na potrzeby finansowania zakupów importowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. zabezpieczające transakcje walutowe typu forward na łączną kwotę 18,6 mln zł. Transakcje te zawierane były w USD i EUR. Transakcja o najwyższej wartości zawarta została dnia 06.04.2011r. i wyniosła 1 mln EUR (4 mln zł).Kryterium uznania za znaczącą umowę przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROZAPOL-PROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
DROZAPOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-880 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Toruńska 298 a
(ulica) (numer)
52 3260936 52 3260901
(telefon) (fax)
www.drozapol.pl
(e-mail) (www)
5540091670 090454350
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Wojciech Rybka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nkrnt

Podziel się opinią

Share
d2nkrnt
d2nkrnt