Trwa ładowanie...
d2jdt5z
d2jdt5z
espi

DROZAPOL - Wstępna ocena wyników Spółki w I półroczu (25/2011)

DROZAPOL - Wstępna ocena wyników Spółki w I półroczu (25/2011)
Share
d2jdt5z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DROZAPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wstępna ocena wyników Spółki w I półroczu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Ze względu na to, że raport półroczny Spółki zostanie upubliczniony dopiero w dniu 31 sierpnia 2011 roku, Zarząd przekazuje wstępne informacje o wynikach pierwszego półrocza 2011 roku: W tym czasie, pomimo pogorszenia koniunktury, przychody Spółki zwiększyły się, wg wstępnych, nie audytowanych danych, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 57,4%, do wartości 116,3 mln zł. Przyrost ten nie był tylko wynikiem wzrostu cen, które to w II kwartale miały tendencje spadkowe, wpływając na poziom osiągniętych zysków. Wzrosty zawdzięczamy głównie zwiększonemu wolumenowi sprzedaży wyrobów hutniczych (wzrost o 35,2 %), przekraczającemu w skali półrocza ilość 49,3 tys. ton. Co więcej, wzrosty ilościowe sprzedaży miały miejsce we wszystkich grupach asortymentowych, jednak największe wzrosty zarówno ilościowe, jak i marżowe były w handlu produktami własnymi. Dotyczy to szczególnie asortymentu produkowanego w przejętej dwa lata temu spółce Glob-Profil S.A., obecnie, po restrukturyzacji będącej oddziałem
produkcyjnym naszej firmy. Sprzedaż tych produktów zwiększyła się o 50,2%. Raport okresowy, zawierający wszystkie dane finansowe za I półrocze bieżącego roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości zgodnie z harmonogramem, po dokonaniu przeglądu przez biegłych rewidentów. Jednocześnie Zarząd informuje, że mając na uwadze poprawę postrzegania Drozapol-Profil S.A. na rynku kapitałowym, zawarł umowę z firmą wyspecjalizowaną w relacjach inwestorskich. Efekty tej współpracy powinny być zauważalne w dłuższym terminie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROZAPOL-PROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
DROZAPOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-880 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Toruńska 298 a
(ulica) (numer)
52 3260936 52 3260901
(telefon) (fax)
www.drozapol.pl
(e-mail) (www)
5540091670 090454350
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Grzegorz Dołkowski V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jdt5z

Podziel się opinią

Share
d2jdt5z
d2jdt5z