Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

DSS S.A. - Nabycie udziałów w mongolskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (42/2011)

DSS S.A. - Nabycie udziałów w mongolskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (42/2011)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie udziałów w mongolskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 6 lipca 2011 r. doszło do zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży, na podstawie której Spółka nabyła 1.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 tugrików każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki EKTU Co. Ltd z siedzibą w Mongolii, będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną według prawa mongolskiego. Cena sprzedaży udziałów wynosi 4.000.000,-USD. Jak informował Emitent w raporcie bieżącym nr 35/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r., spółka EKTU posiada koncesję poszukiwawczą, ważną do dnia 2 lipca 2013 r., na obszar o powierzchni 2.732 ha, zlokalizowany w prowincji Dornogobi w Mongolii. Na obszarze objętym powyższą koncesją zostało udokumentowane w latach 90-tych XX w. złoże pierwiastków ziem rzadkich, przy czym ich zawartość uzasadniała wysokie prawdopodobieństwo możliwości komercyjnego ich wykorzystania. W związku z nabyciem udziałów w spółce EKTU, Emitent przystąpił do opracowania niezbędnej
dokumentacji geologicznej, celem potwierdzenia występowania na obszarze objętym koncesją złóż pierwiastków ziem rzadkich. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie ? informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DSS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
(22) 354 93 20
(telefon) (fax)
dss@dss.pl www.dss.pl
(e-mail) (www)
8842344796 890450283
(NIP) (REGON)
d1m99at

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Jan Łuczak Prezes Zarządu Jan Łuczak
2011-07-07 Małgorzata Then Członek Zarządu Małgorzata Then

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at