Trwa ładowanie...
ddx6mpc
ddx6mpc
espi

DTP S.A. - Korekta numeracji raportów bieżących oraz uzupełnienie informacji/ komentarz Spółki do...

DTP S.A. - Korekta numeracji raportów bieżących oraz uzupełnienie informacji/ komentarz Spółki do raportu z dnia 23.05.2012 r. (14/2012)
Share
ddx6mpc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2012 kor
Data sporządzenia: 2012-05-23
Skrócona nazwa emitenta
DTP S.A.
Temat
Korekta numeracji raportów bieżących oraz uzupełnienie informacji/ komentarz Spółki do raportu z dnia 23.05.2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki DTP SA (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej błędnie nadano numer raportu bieżącego z dnia 23.05.2012r., który zamiast numeru 14/2012 powinien mieć numer 15/2012 Jednocześnie Spółka pragnie w uzupełnieniu powyższego raportu przekazać informację iż objęcie akcji serii C o którym informowała w korygowanym raporcie z dnia 23.05.2012 r. odbyło się w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie ze stanem na dzień dzisiejszy, akcje serii C nie są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect. Założeniem Emitenta jest wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DTP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DTP S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
DOMANIEWSKA 42
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5213602553 142920302
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Michał Handzlik
Jarosław Simbor

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddx6mpc

Podziel się opinią

Share
ddx6mpc
ddx6mpc