Trwa ładowanie...
d2ohoo4

DTP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA DT...

DTP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA DTP S.A. poniżej 10%. (1/2012)

Share
d2ohoo4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DTP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA DTP S.A. poniżej 10%. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki DTP S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 05 stycznia 2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w związku z transakcją sprzedaży akcji DTP S.A. w dnu 30 grudnia 2011 r. fundusze inwestycyjne, zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły udział w ogólnej liczbie głosów na WZA DTP S.A. poniżej 10,00%, o następującej treści: Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji DTP S.A. w dniu 4 stycznia 2012 r. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udział w ogólnej liczbie głosów: W dniu 29
grudnia 2011r. fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 3 000 000 akcji co dawało 10% w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz w kapitale zakładowym. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po transakcji sprzedaży akcji fundusze zarządzę przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 2 998 000 akcji co daje 9,99% w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz w kapitale zakładowym. Ogólna liczba akcji DTP S.A. to 30 000 000. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ohoo4

| | | DTP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DTP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | DOMANIEWSKA | | 42 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213602553 | | 142920302 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Michał Handzlik Członek Zarządu
2012-01-09 Jarosław Simbor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ohoo4

Podziel się opinią

Share
d2ohoo4
d2ohoo4