Trwa ładowanie...
d13wy14

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? otwarcie likwidacji spółki zależnej pod firmą Meat Servi...

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? otwarcie likwidacji spółki zależnej pod firmą Meat Service sp. z o. o. (36/2011)

Share
d13wy14

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? otwarcie likwidacji spółki zależnej pod firmą Meat Service sp. z o. o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje o powzięciu wiadomości, iż w dniu 19 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Meat Service sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka Zależna) podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki Zależnej i otwarciu, z dniem 01 stycznia 2012 roku, jej likwidacji. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku. Likwidatorem Spółki Zależnej został ustanowiony Pan Ryszard Kozłowski, prezes zarządu Spółki Zależnej. Otwarcie likwidacji zostanie zgłoszone do Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Meat Service sp. z o. o. jest jednostką zależną Emitenta w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości i jest konsolidowana w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PKM DUDA. Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Zależnej, który posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej oraz 100%
głosów na zgromadzeniu wspólników. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 w związku z § 30 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13wy14

| | | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DUDA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-699 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kłobucka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 319 94 00 | | 022 319 94 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | duda@pkmduda.pl | | www.pkmduda.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 699-17-81-489 | | 411141076 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu
2011-12-21 Dariusz Jankowiak prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13wy14

Podziel się opinią

Share
d13wy14
d13wy14