Trwa ładowanie...
d2v0j91
d2v0j91
espi

DYWILAN - Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. (20/2 ... - EBI

DYWILAN - Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. (20/2014)
Share
d2v0j91
NEW CONNECT
Raport EBI nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi (?Spółka?), informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza Spółki mocą Uchwały nr V/22/14 z dnia 06 listopada 2014 roku, działając na podstawie § 21 pkt 6 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku i postanowiła zlecić jego zbadanie i ocenę Kancelarii Biegłych Rewidentów CONSULTUS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ? ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Jakubiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v0j91

Podziel się opinią

Share
d2v0j91
d2v0j91