Trwa ładowanie...
d35bx29

E-ENERGO S.A. - nabycie pakietu akcji (22/2011)

E-ENERGO S.A. - nabycie pakietu akcji (22/2011)

Share
d35bx29

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | E-ENERGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | nabycie pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd E-ENERGO S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta - UkTel Limited. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, akcjonariusz Emitenta, tj. UkTel Limited, poinformował, że w dniu 22 listopada 2011 roku dokonał nabycia 69.033.045 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 2 gr każda, o łącznej wartości nominalnej 1.380.660,90 zł. Cena nabycia każdej poszczególnej akcji, w ramach wyżej wymienionej transakcji, wyniosła ok. 6,5 gr za jedną akcję. Przed nabyciem akcji E-ENERGO S.A. w ramach transakcji, o której mowa powyżej, UkTel Limited nie posiada akcji E-ENERGO S.A. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji UkTel Limited posiada 69.033.045 akcji E-ENERGO S.A., które reprezentują łącznie 41,84 proc. kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo łącznie do 69.033.045 głosów, tj. 41,84 proc.
łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35bx29

| | | E-ENERGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | E-ENERGO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 18-400 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sienkiewicza | | 10/lok 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (86) 473 54 28 | | (86) 473 54 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Krzysztof Konopka Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35bx29

Podziel się opinią

Share
d35bx29
d35bx29