Trwa ładowanie...
d2s4pz6
espi

E-ENERGO S.A. - Zbycie pakietu akcji (30/2011)

E-ENERGO S.A. - Zbycie pakietu akcji (30/2011)

Share
d2s4pz6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | E-ENERGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd E-ENERGO S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, akcjonariusz Spółki Pan Paweł Ratyński, poinformował, że w dniu 2 grudnia 2011 roku dokonał nabycia 3.157.450 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 2 gr każda, o łącznej wartości nominalnej 63.149 zł. Przed dokonaniem powyższych transakcji akcjonariusz posiadał łącznie 22.048.152, co stanowi łącznie 13,36 proc. kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 22.048.152, to jest 13,36 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu powyższych transakcji akcjonariusz posiada akcje Emitenta w liczbie 25.205.602, co stanowi łącznie 15,28 proc. kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 22.048.152, to jest 15,28 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | |
| | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s4pz6

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Tomasz Zuzaniuk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s4pz6

Podziel się opinią

Share
d2s4pz6
d2s4pz6