Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Przydział obligacji serii R3 (15/2014)

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Przydział obligacji serii R3 (15/2014)
Share
d1uem3r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-25
Skrócona nazwa emitenta
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.
Temat
Przydział obligacji serii R3
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę, na podstawie której przydzielił 1800 (jeden tysiąc osiemset) obligacji serii R3 Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Objęta więc została maksymalna ilość obligacji określona w uchwale Zarządu, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2014 w dniu 31 marca 2014 r. Obligacje zostały przydzielone 29 podmiotom, w tym 27 osobom fizycznym oraz 2 osobom prawnym. Pozyskane z przedmiotowej emisji środki zostaną przeznaczone na rozwój działalności Emitenta, w tym przede wszystkim zakup portfeli wierzytelności. Obligacje serii R3 będą przedmiotem ubiegania się o rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-265 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gen. Józefa Bema 2
(ulica) (numer)
+ 48 71 327 28 00 + 48 71 796 91 95
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
898-20-13-160 932894510
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r