Trwa ładowanie...
dvccmcq
dvccmcq
chlebowski

EBC ma wypowiedzieć się na temat projektu ustawy o SKOK-ach

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych powróci do prac nad projektem ustawy o SKOK-ach po otrzymaniu opinii Europejskiego Banku Centralnego (EBC) - poinformował we wtorek przewodniczący tej komisji Zbigniew Chlebowski (PO).
Share
dvccmcq

We wtorek komisja miała rozpatrzyć sprawozdanie podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych z prac nad projektem ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Przygotowali go posłowie PO.

Komisja nie rozpoczęła prac. Zleciła bowiem przygotowanie szeregu opinii dotyczących projektu. Część z nich została już przygotowana. Komisja czeka m.in. na ekspertyzę z EBC.

_ Nie zamierzam kończyć prac nad projektem przed otrzymaniem opinii EBC _ - powiedział przewodniczący. Poinformował, że do piątku posłowie mają czas na przygotowanie ewentualnych poprawek.

dvccmcq

Zgodnie z uzasadnieniem do propozycji PO spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe stały się w Polsce istotnym elementem systemu finansowego. Mają ok. 1,9 mln członków oraz aktywa przewyższające 8 mld złotych.

Według autorów propozycji, wzrostowi aktywów SKOK-ów oraz zakresu działalności kas nie towarzyszyły konieczne zmiany w przepisach zmierzające np. do systemowego uregulowania zagadnień związanych z nadzorem nad działalnością finansową kas.

"Nadzór nad bezpieczeństwem środków zgromadzonych w kasach pozostał nadzorem koleżeńskim, sprawowanym przez Kasę Krajową, przy oczywistym konflikcie interesów (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są udziałowcami instytucji nadzorującej)" - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zmierza m.in. do wprowadzenia publicznego nadzoru państwowego nad środkami zgromadzonymi w SKOK-ach. Kompetencje nadzorcze zostaną przesunięte z Kasy Krajowej SKOK do Komisji Nadzoru Finansowego.

dvccmcq

Kasa Krajowa ma odgrywać rolę instytucji zrzeszającej kasy i kontrolującej ich działalność pod kątem zgodności z ustawą i zaleceniami nadzorczymi KNF. Miałaby też zabezpieczać płynność finansową kas.

Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie możliwości przekształcenia się kasy w bank spółdzielczy w przypadku osiągnięcia odpowiedniej wysokości kapitałów. W przypadku osiągnięcia kapitałów własnych na poziomie przekraczającym 10 mln euro SKOK-i musiałyby przymusowo przekształcać się w bank lub dzielić na mniejsze.

dvccmcq

Podziel się opinią

Share
dvccmcq
dvccmcq