Trwa ładowanie...
dfwem2d

EC2 - Zawarcie istotnej umowy z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie (13/ ... - EBI

EC2 - Zawarcie istotnej umowy z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie (13/2015)

Share
dfwem2d

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 13 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka? lub ?Emitent?) informuje, iż w dniu 10 września 2015 r. Spółka zawarła umowę z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie (?CSIOZ?). Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez CSIOZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego oferta Spółki uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt. W ramach umowy Spółka będzie świadczyła usługi związane z wytworzeniem ?Rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków? oraz ?Rejestru ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji i banków komórek rozrodczych i zarodków?, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. 2015 poz. 1087). Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania, tj. 10 września 2015 r., a termin realizacji upływa najpóźniej z dniem 15 grudnia 2015 r. Zapisy umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego rodzaju umowach. O udziale w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia Emitent
poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. Emitent uznał tę informację za istotną z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie Emitenta z tytułu wskazanej umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwem2d

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Stefan Karmaza Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwem2d

Podziel się opinią

Share
dfwem2d
dfwem2d