Trwa ładowanie...
d3nszks

ECA - Wybór spółki z grupy firm ECA do badania i przeglądu sprawozdań finansowych AC S.A. (10/2015) - EBI

ECA - Wybór spółki z grupy firm ECA do badania i przeglądu sprawozdań finansowych AC S.A. (10/2015)

Share
d3nszks
NEW CONNECT
Raport EBI nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybór spółki z grupy firm ECA do badania i przeglądu sprawozdań finansowych AC S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd ECA S.A. (dalej również: ?Emitent?) informuje, że w dniu 12.03.2015 powziął informację o wyborze przez AC S.A. spółki ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej ECA, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego AC S.A. za 2015 rok oraz przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 r. Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż spółka AC S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie przez podmiot z Grupy Kapitałowej Emitenta spółki publicznej jako klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju Spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nszks

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Seredyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nszks

Podziel się opinią

Share
d3nszks
d3nszks