Trwa ładowanie...

ECB dostał zielone światło

Zgodnie z oczekiwaniami inflacja CPI w Wielkiej Brytanii wyhamowała poniżej 1 proc. w skali roku. Wskaźnik cen konsumentów ukształtował się w grudniu na poziomie 0,5 proc. rok do roku wobec oczekiwanych 0,7 proc.

Share
ECB dostał zielone światło
Źródło: WP.PL
d14zasp

W reakcji na te dane waluta brytyjska zaczęła tracić na wartości. Inwestorzy mają świadomość, że utrzymująca się tendencja do dalszego spadku poziomu inflacji w krótkim terminie może przełożyć się na przesunięcie planowanej podwyżki stóp procentowych z końca 2015 roku na początek 2016 roku. Do poprawy sentymentu wokół brytyjskiej waluty przyczyniły się jednak słowa Marka Carney’a. Prezes Banku Anglii w wywiadzie dla BBC powiedział, że niska inflacja w krótkim terminie nie jest niczym złym oraz dodał, że jest zdania, iż w ciągu najbliższych 1,5-2 lat inflacja powróci do celu inflacyjnego na poziomie 2 proc. Ponadto Carney stwierdził, że w porównaniu do przyszłości proces normalizacji polityki pieniężnej może być bardziej stopniowy. W dniu dzisiejszym funt pozostaje nieco mocniejszy.

Eurodolar pogłębił spadki w dniu dzisiejszym ustanawiając nowe minimum w tym roku. Do dalszego osłabienia się euro względem innych walut mogły przyczynić się słowa Ewalda Nowotnego z Europejskiego Banku Centralnego, który zaznaczył, że ECB powinien traktować kwestię deflacji poważnie i nie zwlekać z działaniami, gdyż to nie doprowadzi do rozszerzenia bilansu banku. Nowotny powiedział, że obecnie rozważane są różne opcje obejmujące zakup obligacji rządowych i przedsiębiorstw. W dniu dzisiejszym poznaliśmy niewiążącą opinię Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nie stwierdził nielegalności programu OMT. Inny wynik na pewno utrudniłby pracę Europejskiego Banku Centralnego, który najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu uruchomi program QE oparty o skup obligacji rządowych. Tym samym ECB dostał zielone światło jeśli chodzi o podjęcie kolejnych niekonwencjonalnych działań, jednak należy pamiętać, iż istotne będą szczegóły oraz skala programu. Tym samym negatywny sentyment do europejskiej waluty powinien
utrzymywać się.

W dniu dzisiejszym uwaga rynków będzie koncentrowała się na danych o sprzedaży detalicznej z USA. Ponadto wieczorem zostanie opublikowana Beżowa Księga Fed, czyli raport nt. stanu gospodarki amerykańskiej. Większej zmienności na głównej parze walutowej może dostarczyć zaplanowana na dziś konferencja prasowa Mario Draghi.

d14zasp

EURPLN

Eurodolar pogłębia spadki w dniu dzisiejszym ustanawiając nowe minimum w tym roku. Obecnie para powinna kierować się w okolice minimów z końca 2005 roku, które wyznaczają ważna strefę wsparcia w rejonie 1,1640-1,1660. Najbliższe geometryczne wsparcia w postaci projekcji 127,2 proc. oraz 141,4 proc. całości impulsu wzrostowego z poziomu 1,1753 na 1,1870 wyznaczają poziomy cenowe 1,1721 oraz 1,1705. Silnym oporem w krótkim terminie pozostaje ostatnie maksimum lokalne na poziomie 1,1870.
[ EURPLN

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,PLN,notowania-waluty-online-waluta.html )

GBPUSD

GBPUSD przełamał dzisiaj krótkoterminowy opór w rejonie 1,5190, otwierając sobie tym samym drogę do rozszerzenia obecnego impulsu wzrostowego. Para podjęła próbę testu 50-okresowej średnią EMA na wykresie H4. Ponowne wyjście powyżej tej średniej powinno zaowocować umocnieniem funta w okolice 1,5320, gdzie przebiega niedomknięta luka spadkowa oraz 100- okresowa średnia EMA. Co więcej w tym rejonie mamy istotną geometryczną strefę oporu w postaci 38,2 proc. zniesienia FIb całości fali spadkowej z poziomu 1,5785 oraz 50 proc. zniesienia całości impulsu spadkowego rozpoczętego 31.XII.2014 r.
[ GBPUSD

]( http://finanse.wp.pl/w1,GBP,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

d14zasp

Anna Wrzesińska

Noble Securities S.A.

| Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji, ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantują jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji, stanowiących rekomendacje, dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów, lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym, lub jako podstawa do podejmowania działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez
NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania, lub zaniechania osób, lub podmiotów, korzystających z opracowania, ani za działania, lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawienia się inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) sa ryzykowne, ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. |
| --- |

d14zasp

Podziel się opinią

Share
d14zasp
d14zasp