Trwa ładowanie...
d2053ez
espi

ECERAMICS - Zawarcie umowy na dostawę linii do wypału ceramicznych osłon elektroizolacyjnych prze ... - EBI

ECERAMICS - Zawarcie umowy na dostawę linii do wypału ceramicznych osłon elektroizolacyjnych przez spółkę zależną Industry Technologies S.A. (34/2014)

Share
d2053ez

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 34 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy na dostawę linii do wypału ceramicznych osłon elektroizolacyjnych przez spółkę zależną Industry Technologies S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Electroceramics spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuję, że w dniu 2 grudnia 2014 r. spółka w 100% zależna od Emitenta, Industry Technologies S.A. z siedzibą w Lubsku poinformowała o podpisaniu umowy na dostawę i montaż linii technologicznej do wypału ceramicznych osłon elektroizolacyjnych z zagranicznym dostawcą. Linia technologiczna do wypału ceramicznych osłon elektroizolacyjnych jest jedną z czterech linii technologicznych, poza linią formowania, szkliwienia i cięcia, w które zostanie wyposażony nowy zakład produkcyjny spółki zależnej Industry Technologies S.A. Linia zostanie dostarczona na przełomie I i II kwartału 2015 r. Cała inwestycja zostanie zakończona w II połowie 2015 r. Produkcja testowa rozpocznie się w II kwartale 2015 r. i potrwa do 4 miesięcy. Ceramiczne osłony elektroizolacyjne wytwarzane w nowym zakładzie będą stosowane głównie, jako osłony bezpieczników średnio i wysokonapięciowych, które są z kolei montowane w celu ochrony w najważniejszych
urządzeniach infrastruktury elektroenergetycznej, m.in. takich jak: stacje transformatorowe, rozdzielnie, oraz w liniach średniego i wysokiego napięcia. Produkty Industry Technologies S.A. będą wytwarzane w najnowocześniejszej technologii izostatycznej, z wysokoglinowej masy porcelanowej C 130, charakteryzującej się najwyższymi parametrami wytrzymałościowymi. Industry Technologies jako jedyna firma w Polsce i na rynku globalnym posiada opatentowaną technologię izostatycznego formowania ceramicznych elementów elektroizolacyjnych. Emitent przekazuję niniejszą informację ze względu na fakt, iż wartość umowy przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2053ez

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Marchwicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2053ez

Podziel się opinią

Share
d2053ez
d2053ez