Trwa ładowanie...
d466mq9
espi

ECHO - Dopuszczenie obligacji serii D do obrotu giełdowego (53/2014)

ECHO - Dopuszczenie obligacji serii D do obrotu giełdowego (53/2014)
Share
d466mq9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Dopuszczenie obligacji serii D do obrotu giełdowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. (?Spółka?) informuje, iż 12 listopada 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę dotyczącą dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii D Spółki. ?Na podstawie § 3 ust. 1 i 7 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii D spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.?

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHO WIG - Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333
(telefon) (fax)
office@echo.com.pl www.echo.com.pl
(e-mail) (www)
657-023-09-12 290463755
(NIP) (REGON)
d466mq9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2014-11-12 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d466mq9

Podziel się opinią

Share
d466mq9
d466mq9