Trwa ładowanie...
dzdz8hc

ECHO - Zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza (1/2013)

ECHO - Zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza (1/2013)

Share
dzdz8hc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ECHO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Echo Investment S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 2 stycznia 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomieniu od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informujące, iż w wyniku zbycia akcji spółki Echo Investment S.A., w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 20 grudnia 2012 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: Fundusz) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki o co najmniej 2% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed zbyciem akcji Fundusz posiadał 47 369 720 (czterdzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia) akcje Spółki, stanowiące 11,28% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 47 369 720 (czterdzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 11,28% ogólnej liczby głosów. W dniu 27 grudnia 2012 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 44 569 720 (czterdzieści cztery
miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia) akcje Spółki, co stanowi 10,61% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 44 569 720 (czterdzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,61% ogólnej liczby głosów. W perspektywie 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania spółki. Celem nabycia akcji spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzdz8hc

| | | ECHO INVESTMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ECHO | | WIG - Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Solidarności | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-41) 33 33 333 | | (0-41) 33 32 333 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@echo.com.pl | | www.echo.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 657-023-09-12 | | 290463755 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2013-01-02 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzdz8hc

Podziel się opinią

Share
dzdz8hc
dzdz8hc