Trwa ładowanie...
d3ongm2
espi

EFEKT - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej (14/2011)

EFEKT - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej (14/2011)

Share
d3ongm2

| | Załączniki | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | Raport bieżący nr | | 14 | | | | | | | |
| / | 2011 | | | Plik | | | | | | | | | | | | |
| Opis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Data sporządzenia: | 2011-10-25 | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ARAMUS SA na dzień 25.06.2014 + projekty uchwał.pdf | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EFEKT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2011 i nr 13/2011 z dnia 6 października 2011 roku, Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. informuje o otrzymaniu od spółki zależnej LIDER HOTEL spółki z o.o. zawiadomienia, dotyczącego zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki. Kapitał zakładowy LIDER HOTEL spółki z o.o. został podwyższony o kwotę 4.200.000,00 zł, odpowiadającą 232 nowym udziałom o wartości nominalnej 20.000,00 zł każdy. Wszystkie 232 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. i pokryła je wkładem pieniężnym. Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy LIDER HOTEL spółki z o.o. wynosi 21.000.000,00 zł i dzieli się na 1.050 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 20.000,00 zł każdy. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich udziałów wynosi 1.050 . Emitent posiada bezpośrednio 64,1% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. | | | |
| | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ongm2

| | | KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EFEKT | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-323 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Opolska 12 | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 420 33 30 | | 012 420 33 44 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | korporacja@efektsa.pl | | www.efektsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6760077402 | | 001413856 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-25 Jadwiga Chachlowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ongm2

Podziel się opinią

Share
d3ongm2
d3ongm2