Trwa ładowanie...
d201tow

EFH - Przekazanie opóżnionej informacji poufnej. (62/2014)

EFH - Przekazanie opóżnionej informacji poufnej. (62/2014)

Share
d201tow

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EFH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekazanie opóżnionej informacji poufnej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 10 października 2014 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu przekazania informacji poufnej. Informacja poufna dotyczyła podmiotu, na którego rzecz Spółka w dniu 09 października 2014 r. zbyła udziały w swoich spółkach zależnych. O ww. transakcjach Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 55/2014 w dniu 10 października 2014 r. z tym że spółka nie podała wówczas danych nabywcy. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2014 z dnia 10 października 2014 roku Zarząd Spółki informuję, że podmiotem który nabył od Spółki udziały w spółkach zależnych o których mowa w tym raporcie jest spółka pod firmą Quasar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ocenie Zarządu publikacja przedmiotowej informacji we wcześniejszym terminie z uwagi na fakt toczących się negocjacji dotyczących zbycia udziałów w pozostałych spółkach zależnych mogła negatywnie wpłynąć na tok prowadzonych
negocjacji i tym samym naruszyć słuszny interes Spółki. W wyniku prowadzonych negocjacji, w dniu 13 grudnia 2014 r. spółka zbyła udziały/akcje w pozostałych spółkach zależnych (raport bieżący nr 61/2014 z dnia 14 grudnia 2014 r.) i w związku z powyższym przyczyna opóżnienia informacji poufnej odpadła, dlatego Zarząd podjął decyzję o ujawnieniu opóźnionej informacji poufnej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d201tow

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EFH | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 107 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 22) 651 63 34 | | (0 22) 842 27 91 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | efh@efh.com.pl | | www.efh.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5221001153 | | 010721536 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-14 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d201tow

Podziel się opinią

Share
d201tow
d201tow