Trwa ładowanie...
ds5lmlm
espi

EFICOM S.A. - Lista Akcjonariuszy spółki EFICOM S.A., którzy posiadali co najmniej 5% głosów na Z ...

EFICOM S.A. - Lista Akcjonariuszy spółki EFICOM S.A., którzy posiadali co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 6 listopada 2014 r. (20/2014)
Share
ds5lmlm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
EFICOM S.A.
Temat
Lista Akcjonariuszy spółki EFICOM S.A., którzy posiadali co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 6 listopada 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd EFICOM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę Akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EFICOM S.A. odbywającym się w dniu 6 listopada 2014 r. (do czasu zarządzenia przerwy) posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu: 1. Marcin Bąkowski ? 1 583 182 głosów, co stanowiło 26,87% głosów na ZWZA i stanowi 21,20% w głosach ogółem w spółce. 2. Tomasz Stępski ? 1 583 182 głosów, co stanowiło 26,87% głosów na ZWZA i stanowi 21,20% w głosach ogółem w spółce. 3. Anna Katarzyna Nietyksza ? 1 458 683 głosów, co stanowiło 24,76% głosów na ZWZA i stanowi 19,54% w głosach ogółem w spółce. 4. Krzysztof Kaczorowski ? 975 900 głosów, co stanowiło 16,57% głosów na ZWZA i stanowi 13,07% w głosach ogółem w spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
ds5lmlm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Anna Katarzyna Nietyksza Prezes Zarządu Anna Katarzyna Nietyksza
2014-11-07 Krzysztof Kaczorowski Wiceprezes Krzysztof Kaczorowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds5lmlm

Podziel się opinią

Share
ds5lmlm
ds5lmlm