Trwa ładowanie...
doa7rwu

EFIX DOM MAKLERSKI - Raport roczny za 2014 r. (10/2015) - EBI

EFIX DOM MAKLERSKI - Raport roczny za 2014 r. (10/2015)

Share
doa7rwu
NEW CONNECT
Raport EBI nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport roczny za 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2014 rok wraz z opinią i raportem z badania przez biegłego rewidenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
EFIXDMRaportrocznyza_2014-0.pdf
zalaczniknr1doRaportu_Sprawozdaniefinansoweza2014rokEFIXDMSA-1.pdf
zalaczniknr2doRaportu_SprawozdanieZarzaduzdzialalnoscispolkizarok20-2.pdf
zalaczniknr3OpiniaNiezaleznegoBieglegoRewidentaiRaportza2014-3.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Korecki Prezes Zarządu
Marek Żywicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doa7rwu

Podziel się opinią

Share
doa7rwu
doa7rwu