Trwa ładowanie...
d1mzxc0
espi

EFIX DOM MAKLERSKI - Ujawnienie nowej wysokości kapitału zakładowego w KRS (9/2015) - EBI

EFIX DOM MAKLERSKI - Ujawnienie nowej wysokości kapitału zakładowego w KRS (9/2015)
Share
d1mzxc0

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie nowej wysokości kapitału zakładowego w KRS | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. informuje, że w dniu 24 marca 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał ujawnienia objętej części w kapitale warunkowym akcji serii F w ilości 80.000 akcji zwykłych imiennych. W wyniku ujawnienia nowej wysokości kapitału zakładowego EFIX Dom Maklerski S.A., kapitał wynosi 8.723.000 PLN i dzieli się na 872.300 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć) każda, w tym: a) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo dwóch głosów, b) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii B, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo dwóch głosów, c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii C, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo dwóch głosów, d) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii D, nieuprzywilejowanych co do głosu, e) 27.300 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta)
akcji serii E, nieuprzywilejowanych co do głosu f) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii G, nieuprzywilejowanych co do głosu, g) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F, nieuprzywilejowanych co do głosu, Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 1.557.300. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Alicja Smoczyńska Inspektor nadzoru

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0