Trwa ładowanie...
d13lves
espi

EFIX DOM MAKLERSKI - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii D i E (12/2014) - EBI

EFIX DOM MAKLERSKI - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii D i E (12/2014)
Share
d13lves
NEW CONNECT
Raport EBI nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii D i E
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. informuje, że Zarząd GPW Uchwałą nr 1249/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. postanowił: 1) określić dzień 7 listopada 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A., o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda: a) 40.000 (czterdziestu tysięcy) akcji serii D, b) 27.300 (dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu) akcji serii E - pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela oraz dokonania w dniu 7 listopada 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem ?PLEFIX000012?; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?EFIXDM? i oznaczeniem ?EFX?. Podstawa prawna: § 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Żywicki Członek Zarządu
Tomasz Marek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13lves

Podziel się opinią

Share
d13lves
d13lves