Trwa ładowanie...
d2bpsyl
d2bpsyl
espi

EGB INVESTMENTS - Zmiany w organach EGB Investments S.A. (108/2014) - EBI

EGB INVESTMENTS - Zmiany w organach EGB Investments S.A. (108/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2bpsyl

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 108 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w organach EGB Investments S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 25 listopada br. do Spółki wpłynęły pisma z oświadczeniem o rezygnacji członka Rady Nadzorczej ? Pani Moniki Kurowskiej oraz Wiceprezesa Zarządu ? Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej z zajmowanych stanowisk. Tego samego dnia na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pani Jolanta Małgorzata Niewiarowska została powołana do składu Rady Nadzorczej. Ww. rezygnacje oraz powołanie Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej są warunkowe i staną się faktem po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zmiany §18.1 Statutu Spółki, uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. na ostatnim posiedzeniu. Życiorys Pani Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej, zawierający informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowią załącznik do niniejszego raportu. PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zyciorys_JMN-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d2bpsyl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Matela Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bpsyl

Podziel się opinią

Share
d2bpsyl
d2bpsyl