Trwa ładowanie...

Egzamin ósmoklasisty 2019. Terminy, podstawowe zasady i harmonogram testów

Egzamin ósmoklasisty jest podsumowaniem wiedzy zdobytej w szkole podstawowej. Podpowiadamy, jakie są terminy, podstawowe zasady oraz harmonogram testów w 2019 r.

Share
Egzamin ósmoklasisty 2019. Terminy, podstawowe zasady i harmonogram testów
Źródło: iStock.com
dbzeu6m

Egzamin ósmoklasisty 2019. Podstawowe informacje

Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Testy odbywają się w kwietniu. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej.

W latach 2019–2021 testy składać się będą z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Testy przeprowadzane są w formie pisemnej.

W arkuszu (z każdego przedmiotu) znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o testach z poszczególnych przedmiotów na stronie cke.gov.pl.

dbzeu6m

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć ten etap edukacji. Nie jest natomiast określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, więc testów nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty 2019. Terminy i harmonogram

Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty w wyznaczonym terminie, mogą przystąpić do niego w czerwcu. Każda z nich zostanie przeprowadzona innego dnia.

Egzamin ósmoklasisty - harmonogram termin główny:

  • język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 (120 minut);
  • matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 (100 minut);
  • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00 (90 minut).

Egzamin ósmoklasisty - harmonogram termin dodatkowy:

  • język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00;
  • matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00;
  • język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zarówno terminu kwietniowego i czerwcowego) zostaną ogłoszone 14 czerwca 2019 r. Wydanie zaświadczeń i informacji zdającym odbędzie się natomiast 21 czerwca.

dbzeu6m

Podziel się opinią

Share
dbzeu6m
dbzeu6m