Trwa ładowanie...
d4jdi6i
d4jdi6i
espi

EKO EXPORT S.A. - Inwestycje w Astanie ( Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosf...

EKO EXPORT S.A. - Inwestycje w Astanie ( Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery. (42/2013)
Share
d4jdi6i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
EKO EXPORT S.A.
Temat
Inwestycje w Astanie ( Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2013, że w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzenie od firmy z Kazachstanu o gotowości odbioru zamówionych urządzeń, tj. motoreduktorów, pompy typu GNOM i szafy sterowniczej. W związku z powyższym została przekazana końcowa zapłata w kwocie 40 458 EUR. Urządzenia zostaną zakupione przez Emitenta. Zgodnie z umową zawartą ze spółką EKO Sphere KZ urządzenia produkcyjne zakładu stanowić będą własność Emitenta, do czasu ich spłaty przez EKO Sphere KZ na rzecz Emitenta. O realizacji inwestycji ? zakładu stacjonarnego pozyskania mikrosfery Emitent informował w raportach bieżących numer 46/2012, 5/2013, 9/2013, 12/2013, 21/2013, 22/2013, 28/2013, 37/2013. Informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. tj. stanowi informację dotyczącą spółki, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby wpłynąć na cenę akcji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strażacka 81
(ulica) (numer)
+48 33 81 96 292 +48 33 81 96 287
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
547-18-65-541 072266443
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Jacek Dziedzi Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jdi6i

Podziel się opinią

Share
d4jdi6i
d4jdi6i