Trwa ładowanie...
d26p0gz

EKO EXPORT S.A. - Korekta prognozy wyników na 2014 rok. (67/2014)

EKO EXPORT S.A. - Korekta prognozy wyników na 2014 rok. (67/2014)

Share
d26p0gz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EKO EXPORT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta prognozy wyników na 2014 rok. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta po analizie wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w III kwartale 2014r., stanu realizacji kontraktów obowiązujących na 2014 rok, ocenie podpisanych kontraktów istotnych oraz perspektyw rozwoju Emitenta, podaje do publicznej wiadomości zmianę prognozy wyników finansowych na 2014 r. opublikowanej raporcie bieżącym nr 19/2014. Na zmianę prognozy wyników finansowych na 2014 r. wpłynęły następujące czynniki: 1) Niepełne zrealizowanie kontraktu zawartego z Partnerem holenderskim z branży wydobywczej ropy naftowej, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 79/2013, ? Emitent na dzień dzisiejszy zrealizował 27% wartości kontraktu, w chwili obecnej są prowadzone rozmowy w celu przesunięcia realizacji dostaw na 2015 rok. 2) Niezrealizowanie kontraktu zawartego z Halliburton Global Limited, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 11/2014, ? kontrahent przesunął, z przyczyn niezależnych od Emitenta, dostawy na rok 2015, obecnie jest przygotowywany aneks zmieniający termin dostaw
na rok 2015. Skutkiem wskazanych powyżej czynników nastąpi zmniejszenie przychodów o kwotę 14,46 mln PLN, a szacunkowych zysków o kwotę 9,65 mln PLN. Po dokonaniu zmiany prognoza wyników finansowych na 2014 r. przedstawia się następująco: 1) Prognozowane przychody: 49,5 mln PLN 2) Prognozowany zysk netto: 20,45 mln PLN Prognoza finansowa na 2014 rok będzie kontrolowana przez Zarząd Emitenta na podstawie danych zarządczych wraz z publikacją raportów okresowych za 2014 rok. Równocześnie w tym czasie będzie dokonywana ocena możliwości realizacji prognozy oraz ewentualne korekty prognozy. Przyjętym kryterium oceny będzie poziom wykonania prognozy za dany okres oraz przy założeniu, że rozkład przychodów i zysków nie będzie równomierny lecz będzie rósł skokowo z kwartału na kwartał. Dodatkowymi istotnym czynnikami, które będą brane przy ocenie realizacji prognozy będzie planowane zwiększenie udziału białej mikrosfery w całości produkcji, znaczne zwiększenie produkcji drobnych, droższych w sprzedaży frakcji, takich
jak frakcja 150 mikronów, oraz zwiększenie dostaw białej mikrosfery z Kazachstanu w IV kwartale 2014 r. prowadzące do zwiększenia marży netto, dzięki czemu zostanie osiągnięty godziwy zysk przy jednoczesnych niższych przychodach. W przypadku, gdy jakakolwiek z prognozowanych pozycji będzie odbiegała o co najmniej 10% od wartości prognozowanej, Spółka przedstawi niezwłocznie korektę prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego. W takim przypadku raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników. Przedstawiona prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26p0gz

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EKO EXPORT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-382 | | Bielsko-Biała | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Strażacka | | 81 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 33 81 96 292 | | +48 33 81 96 287 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 547-18-65-541 | | 072266443 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26p0gz

Podziel się opinią

Share
d26p0gz
d26p0gz