Trwa ładowanie...
djlhcmb

EKO EXPORT S.A. - Zawarcie umowy warunkowej zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na budowę now...

EKO EXPORT S.A. - Zawarcie umowy warunkowej zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Bielsku- Białej. (18/2014)

Share
djlhcmb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO EXPORT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy warunkowej zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Bielsku- Białej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w związku z przyjętą strategią działania na lata 2014-2016, powziął decyzję o budowie zakładu produkcyjnego w Bielsku-Białej, na które będą się składać: linia produkcyjna o wysokiej wydajności oraz duże magazyny, o całkowitej powierzchni 3.000 m2. Nowy zakład powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącego zakładu produkcyjnego. Planowane uruchomienie zakładu przypada na początek 2016 roku. Łączny prognozowany koszt inwestycji (w tym koszt zakupu nieruchomości) to około 12, 7 mln PLN. Inwestycja będzie w 80 % finansowana kredytem bankowym w Euro. W celu realizacji opisanej inwestycji w dniu 11.03.2014 została podpisana umowa pod warunkiem niewykonania prawa pierwokupu przez gminę co do fragmentu nieruchomości o pow. 2,4 h za kwotę 3,720 mln PLN z przeznaczeniem na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Bielsku- Białej. Umowa przeniesienia własności i umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia 30.04.2014 W kolejnym etapie, przypadającym na 2014 rok. zostanie przygotowana
dokumentacja projektowa oraz formalności administracyjno-prawne niezbędne dla zrealizowania inwestycji. Planowana inwestycja jest konsekwencją prowadzonej polityki zarządu spółki zmierzającej do corocznego znacznego zwiększania produkcji. W opinii zarządu konieczne jest posiadania przez spółkę dużej rezerwy mocy produkcyjnych oraz odpowiedniej powierzchni produkcyjnej i magazynów. Dzięki temu Spółka będzie mieć możliwość szybkiej reakcji na duże, często dość późno definiowane jeśli chodzi o ilość, zamówienia na mikrosferę , głównie z branży ropy naftowej i gazu. Na zwiększoną produkcję spółka będzie posiadać zabezpieczenie surowcowe, z uwagi na planowany zakup prawa do eksploatacji kolejnych lagun, w pobliżu których powstaną fabryki do pozyskiwania mikrosfery, o większej wydajności niż budowany obecnie zakład w Astanie. Informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. tj. stanowi informację dotyczącą spółki, która nie została przekazana do publicznej
wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby wpłynąć na cenę akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djlhcmb

| | | EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EKO EXPORT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-382 | | Bielsko-Biała | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strażacka | | 81 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 33 81 96 292 | | +48 33 81 96 289 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@ekoexport.pl | | www.ekoexport.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 547-18-65-541 | | 072266443 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djlhcmb

Podziel się opinią

Share
djlhcmb
djlhcmb