Trwa ładowanie...
d1ok4a8
espi

EKO EXPORT S.A. - Złożenie wniosku na budowę modułu transportu surowca oraz zakup wózka widłowego...

EKO EXPORT S.A. - Złożenie wniosku na budowę modułu transportu surowca oraz zakup wózka widłowego ( ładowarki ) jako element unowocześnienia procesu produkcji mikrosfer (60/2011)
Share
d1ok4a8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO EXPORT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku na budowę modułu transportu surowca oraz zakup wózka widłowego ( ładowarki ) jako element unowocześnienia procesu produkcji mikrosfer | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu dzisiejszym został złożony wniosek o dofinansowanie modułu transportu surowca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wnioskowana kwota dofinansowania to 480.000 PLN przy całkowitym koszcie projektu 984.000 PLN. Poziom dofinansowania ? 60%. Projekt oparty jest na zakupie nowoczesnego rurowego przenośnika łańcuchowego do transportu surowca wraz z wózkiem widłowym . Linia posłuży znacznemu usprawnieniu i zautomatyzowaniu procesu transportu surowca na terenie hali. Przystosowana będzie do transportu materiału mokrego jak i suchego z magazynu oddalonego o ok. 95m. od linii produkcyjnej. Urządzenie będzie przystosowane do transportu mikrosfery o wilgotności do 25%. Oczekiwana wydajność to 4 tony/godz. Przenośnik Charakteryzuje łatwa obsługa i niskie koszty eksploatacji , w tym zużycie energii. Nowa linia transportująca jest układem zamkniętym zapobiegającym straty surowca, jak też bezpieczny dla środowiska. Pozwoli to w pełni wykorzystać możliwości
produkcyjne przedsiębiorstwa pod kątem sprawności i szybkości transportu surowca. Będzie to pierwsze tego typu urządzenie w Polsce. Informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. stanowi informację dotyczącą spółki, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strażacka 81
(ulica) (numer)
+48 33 81 96 292 +48 33 81 96 287
(telefon) (fax)
info@ekoexport.pl www.ekoexport.pl
(e-mail) (www)
547-18-65-541 072266443
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ok4a8

Podziel się opinią

Share
d1ok4a8
d1ok4a8