Trwa ładowanie...
dz3hqmu
espi

EKO HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału poniżej 5 %. (70/2012)

EKO HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału poniżej 5 %. (70/2012)
Share
dz3hqmu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału poniżej 5 %. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EKO Holding S.A. (Spółka) informuje, iż dziś, tj. 07 listopada 2012r., powziął informację o pisemnym zawiadomieniu od PZU Asset Management S.A. ("PZU AM") w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz 87 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 185, poz.1439 z późn. zmianami) (Ustawa o ofercie), oraz od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. ("PZU TFI") działających w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie. PZU TFI poinformowało o zmianie udziału funduszy zarządzanych przez PZU TFI, w tym PZU AM, poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. PZU AM i PZU TFI poinformowały, iż zmniejszenie poniżej 5% nastąpiło w wyniku rozliczenia w dniu 6 listopada 2012r. transakcji sprzedaży 3 407 264 akcji Spółki będącej odpowiedzią na wezwanie.
Bezpośrednio przed zmianą udziału PZU AM i PZU TFI posiadały 3 407 264 akcje, co stanowiło 7,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 3 407 264 głosów na Walnym zgromadzeniu, co stanowiło 7,01% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Aktualnie PZU AM i PZU TFI posiadają 0 akcji, co stanowi 0% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO HOLDING S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-114 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paprotna 3
(ulica) (numer)
(71) 395 56 04 (71) 395 56 01
(telefon) (fax)
zarzad@eko.pl www.eko.pl
(e-mail) (www)
895-18-13-652 932994186
(NIP) (REGON)
dz3hqmu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Jarosław Śmigrodzki Wiceprezes Zarządu
2012-11-07 Krzysztof Kruszelnicki Wiceprezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz3hqmu

Podziel się opinią

Share
dz3hqmu
dz3hqmu